Zajmujemy się monitorowaniem terminów i wnoszeniem opłat okresowych z tytułu utrzymania w mocy praw własności przemysłowej w kraju i za granicą.

Dokonujemy zmian w rejestrach, obejmujących między innymi zbycie praw własności przemysłowej, zmiany siedziby lub nazwy uprawnionego z patentu, wzoru użytkowego lub przemysłowego oraz znaku towarowego.