Zajmujemy się ochroną oznaczeń geograficznych poprzez:

  • dokonywanie zgłoszeń oznaczeń geograficznych na poziomie krajowym w Urzędzie Patentowym RP
  • pomoc w dokonywaniu zgłoszeń oznaczeń geograficznych obejmujących oznaczenia geograficzne produktów rolnych i środków spożywczych oraz oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych na poziomie Unii Europejskiej