Specjalizujemy się w działaniach związanych ze zwalczaniem produkcji i handlu towarami podrobionymi, włącznie z tzw. ochroną celną praw własności intelektualnej.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują zarówno działania podejmowane w razie zaistnienia naruszenia praw, jak również kroki prewencyjne (uzyskanie ochrony celnej – na szczeblu krajowym lub unijnym – i jej kontynuowanie; organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla funkcjonariuszy).

W tego typu sprawach reprezentujemy klientów współpracując ściśle z właściwymi służbami (organami celnymi, policją, prokuraturą).