Specjalizujemy się w sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, których przedmiotem są wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe oraz znaki towarowe i prawa autorskie.

Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania m.in. umów licencyjnych, umów przeniesienia praw oraz w zakresie innych prawnych aspektów komercjalizacji praw własności intelektualnej.