Oferujemy pełen zakres usług we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych - od doradztwa w zakresie wyboru właściwego rodzaju i zakresu terytorialnego ochrony, poprzez dokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania, aż do uzyskania prawomocnej decyzji.
Nasze usługi obejmują m.in.:

Zgłoszenia krajowe w Urzędzie Patentowym RP:

 • analiza stanu techniki i ocena zdolności patentowej wynalazku oraz zdolności ochronnej wzoru użytkowego
 • przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych ze wszystkich dziedzin techniki
 • prowadzenie postępowania aż do uzyskania prawomocnej decyzji
 • uzyskiwanie dodatkowych świadectw ochronnych (SPC)

Zgłoszenia za granicą

Przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie:

 • zgłoszeń wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)
 • zgłoszeń międzynarodowych w ramach układu PCT
 • zgłoszeń krajowych we wszystkich krajach na świecie, wybranych przez zgłaszającego (we współpracy z kancelariami zagranicznymi)

Walidacja krajowa patentów europejskich:

 • specjalistyczne tłumaczenia udzielonych patentów europejskich i składanie wniosków o ich uprawomocnienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • specjalistyczne tłumaczenia zastrzeżeń patentowych po publikacji zgłoszenia przez EPO (ochrona tymczasowa w Polsce)

 

Monitorowanie terminów i wnoszenie opłat urzędowych w kraju i za granicą

Dokonywanie zmian w rejestrach krajowych i zagranicznych

Prowadzenie spraw spornych (sprzeciwy, wnioski o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia) przed:

 • Urzędem Patentowym RP
 • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
 • narodowymi i regionalnymi urzędami patentowymi na całym świecie

Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi:

 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • prowadzenie negocjacji i przygotowywanie listów ostrzegawczych
 • prowadzenie postępowań cywilnych w sprawach dotyczących naruszenia praw wyłącznych

Usługi doradcze w zakresie prawnej ochrony wynalazków i wzorów użytkowych