Świadczymy pełen zakres usług dotyczący ochrony wzorów przemysłowych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

Zgłoszenia krajowe w Urzędzie Patentowym RP:

 • analiza i badanie zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego
 • przygotowywanie dokumentacji i dokonanie zgłoszenia
 • prowadzenie postępowania aż do uzyskania prawomocnej decyzji

Zgłoszenia za granicą:

 • przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie zgłoszeń wzorów wspólnotowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie zgłoszeń wzorów międzynarodowych w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

Monitorowanie terminów i wnoszenie opłat urzędowych w kraju i za granicą

Dokonywanie zmian w rejestrach krajowych i zagranicznych

Prowadzenie spraw spornych (sprzeciwy, wnioski o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia) przed:

 • Urzędem Patentowym RP
 • Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • narodowymi i regionalnymi urzędami patentowymi na całym świecie

Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi:

 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • prowadzenie negocjacji i przygotowywanie listów ostrzegawczych
 • prowadzenie postępowań cywilnych w sprawach dotyczących naruszenia praw wyłącznych

Usługi doradcze w zakresie prawnej ochrony wzorów przemysłowych.