W imieniu naszych klientów prowadzimy sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w szczególności poprzez:

  • przygotowywanie analiz i udzielanie porad prawnych
  • przygotowywanie listów ostrzegawczych
  • prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód
  • prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi