Co to jest WZÓR PRZEMYSŁOWY?

Wzorem przemysłowym jest postać przedmiotu, jego kształt, faktura, kolorystyka/zdobienie.

Wzorem przemysłowym mogą być także opakowania, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego.

W jaki sposób można chronić wzór przemysłowy i jak długo trwa jego ochrona?

Korzystając z usług rzecznika patentowego, można uzyskać prawo rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. Okres ochrony wzoru przemysłowego trwa 5 lat od daty zgłoszenia. Możliwe jest czterokrotne przedłużenie ochrony na kolejne okresy pięcioletnie, łącznie do 25 lat od daty zgłoszenia.